Nastaviteľné pracovnej dosky


Nastaviteľný detský písací stôl je ešte novinkou, rastie ale jeho obľuba. Nastaviteľná môže byť pracovná doska výrobku, doska sa nakláňa, alebo výška. Prípadne môže byť ponúkaná kombinácia oboch nastavení. Potomkovia totiž neustále rastú a rôzne sú aj potreby práce u tohto produktu počas každého týždňa, čítanie, kreslenie, maľovanie, ale aj hranie hier. Obzvlášť je potom dôležitá nastaviteľnosť výšky pracovnej dosky a výšky pracovnej stoličky vrátane madiel. Naši najmenší stále rastú a pravidelná výmena pracovné katedry raz za dva roky je značnou investíciou.

Tvar, rozmery a jeho umiestnenie

Tradičným tvarom pracovnej dosky je pôdorysná obdĺžniková plocha, pridáme ak tretí rozmer, je to kváder. Nastaviteľnosťou (naklopením) pracovnej plochy pridáme na kváder striešku a získame hranol. Výnimkou však nie sú ani výrobky rohové a také, ktorých detský písací stôl je v časti, kde malý študent prišiel, ergonomicky zrezaná do oblúka, zárez je do pracovnej dosky v takom prípade vždy vpadli v mieste, kde študent sedí (nie vypuklý – to by prakticky znemožňovalo prácu). Svojim tvarom je determinované tiež umiestnenie výrobku. Voľne v miestnosti kamkoľvek k stene, alebo do rohu. Môže byť tiež súčasťou ucelenej nábytkovej zostavy vrátane políc, skrine a postele (napríklad aj poschodovej postele), čo je praktické riešenie predovšetkým pre malé byty.


Sorry, comments are closed!